logo


ENDERROCAMENT DE 5 CASES EN ONTINYENT

23 / 05 / 2019

Al principi del mes de desembre de l'any 2018 es va realitzar un enderrocament que va afectar a cinc vivendes ubicades en l'Avinguda Generalitat a Ontinyent.

Segons l'informe tècnic municipal realitzat, aquestes vivendes es trobaven en un estat de conservació deficient, estant una d'aquestes fortment danyada degut a un incendi ocorregut en el passat. La demolició s'ha dut a terme per que la seguretat començava a ser perillosa i d'aquesta forma evitar problemes futurs en quan a la salubritat de les vivendes.

A continuació s'adjunta l'enllaç de la notícia publicada el 1/12/2018 en el periódic Levante El Mercantil Valenciano:

https://www.levante-emv.com/costera/2018/12/01/ontinyent-anuncia-derribo-casas-tramo/1803073.html

Compartir: